ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์วิชาเคมี

สื่อการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง "ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ" โดยคุณครูรุ่งอรุณ เธียรประกอบ

ในสื่อการเรียนรู้นี้ประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญคือ

1.หลักสูตรการเรียนรู้

2.แบบทดสอบก่อนเรียน

3.เนื้อหาบทเรียน

4.แบบฝึกหัด

5.แบบทดสอบหลังเรียน

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของ

• ข้อมูลเว็บไซต์

• สาระเคมีน่ารู้

• Link ที่น่าสนใจ

• แบบสำรวจความคิดเห็น


 

 

........................

 

map